ETEC/Enterotoxische E.coli (PCR)

Synonyme
ETEC, enterotoxischer E.coli, Kürzel: ETEC
Material
Stuhl
Methode
Fremdversand
Stand
2024-06-25