Hämoglobin (frei) im Plasma

Synonyme
Kürzel: FHB
Methode
Fremdversand